Tips Menjadi Pelaut Kapal Ramah Saat Bekerja

0
106
views
sumber: google.co.id

Ada sebagian hal yang perlu dilakukan untuk dapat menjadi pelaut kapal ramah. Apalagi apabila Anda berprofesi di kapal pesiar dan semestinya bertemu dengan banyak customer yang ikut serta berlayar di dalam kapal. Tentunya Anda semestinya menawarkan layanan yang bagus dan juga ramah. Karenanya tips-tips berikut ini dapat diterapkan untuk menjadi pelaut yang ramah.
Kiat menjadi pelaut kapal ramah ketika berprofesi

 1. Menjaga relasi sosial
  Langkah pertama yang semestinya dilakukan merupakan menjaga relasi sosialnya. Dalam hal ini pelaut semestinya peduli dengan lingkungan sekitarnya bagus dengan persoalan yang kecil maupun yang besar pastinya. Jangan bersuka ria mencari persoalan dengan orang lain dan jaga relasi tetap bagus.
  Hal ini juga semestinya diterapkan pada ketika pelaut berada di atas kapalnya. Bukan cuma menjaga relasi sosial dengan orang dekat ketika di darat tetapi pelaut yang bagus juga semestinya menjaga relasi sosialnya di atas kapal.
  Adapun sebagian hal yang dapat dilakukan merupakan sebagai berikut:
  • Cita menolong dan tolong menolong
  Kegiatan pertama yang dapat dilakukan untuk menonjolkan keramahan pelaut kapal merupakan semestinya ringan tangan. Pelaut semestinya ingin menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan dan sigap dalam melaksanakan tolong menolong.
  • Perhatian dengan seksama
  Kegiatan kedua yang dapat diterapkan merupakan memberikan perhatian pada semua awak kapal tanpa terkecuali.
  • Tak takabur
  Jangan pernah menyombongkan gelar yang dimiliki dan juga jabatan pada orang lain ketika berada di atas kapal. Terlebih merendahkan orang lain yang mempunyai jabatan lebih rendah.
  • Tak bersuka ria mencari persoalan
  Jangan memperpanjang persoalan kecil yang dapat diselesaikan menjadi kian besar. Jangan bersuka ria mencari persoalan dan lapangkan dada untuk dapat memberi maaf dengan mudah.
  • Tak menggerombol pada kategori tertentu saja
  Bergaullah dengan awak kapal yang lain sedangkan tak mempunyai jabatan yang sepadan. Pelaut semestinya ketahui dengan semua awak kapal yang dibawanya malah untuk jabatan terendah sekalipun.
  • Menghargai semua orang
  Sebagai seorang pelaut tak boleh membeda-bedakan menurut jabatannya tetapi semestinya memandang semua orang mempunyai hak yang sama untuk berpendapat.
 2. Disiplin dalam lingkungan kerja
  Sebelum melamar lowker pelaut kecuali mengedepankan relasi sosialnya, seseorang juga semestinya memandang kedisiplinan yang menjadi tanggung jawabnya. Kerjakan apa yang menjadi kewajiban dan jangan terlalu mengusik orang lain dalam persoalan pekerjaannya cukup fokus dengan apa yang menjadi tujuan Anda menjadi pelaut.
  Disiplin dalam lingkungan kerja juga terkait dengan pemakaian waktu yang ideal. Pelaut semestinya dapat membagi waktunya untuk setiap pekerjaan yang semestinya dipecahkannya. Pembagian waktu yang ideal ini dapat menolong seseorang untuk dapat melaksanakan semua hal dengan waktu yang ideal.
  Lakukan penjadwalan yang cukup bagus dengan jam-jam yang sudah ditetapkan sebelumnya. Datanglah ideal waktu apabila dapat lebih permulaan 5 menit sebelum bertugas. Apalagi apabila pengguna seorang pemimpin tentunya semestinya dapat memberikan teladan untuk lainnya.
  Itulah sebagian hal yang terkait dengan pelaut kapal ramah.

Sumber: jobpelaut.com